The railway station

The building of the railway station in Maków, erected in 1883 during the construction of the so-called The Transversal Railway is a typical example of Austro-Hungarian railway architecture from that period. The opening of the railway line running through Maków in 1884 greatly contributed to the economic and tourist development of the town.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, tytuł operacji: „Stworzenie interaktywnej mapy ścieżek edukacyjno-kulturowych wraz z aplikacją mobilną na telefon na terenie Makowa Podhalańskiego”