Dworzec kolejowy

Budynek stacji kolejowej w Makowie wzniesiony w roku 1883 podczas budowy linii tzw. kolei transwersalnej to typowy przykład  austro-węgierskiej architektury kolejowej z tamtego okresu. Uruchomienie linii kolejowej biegnącej przez Maków w 1884 r. niezwykle przyczyniło się do rozwoju gospodarczego i turystycznego miasta.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, tytuł operacji: „Stworzenie interaktywnej mapy ścieżek edukacyjno-kulturowych wraz z aplikacją mobilną na telefon na terenie Makowa Podhalańskiego”