Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

W północno -wschodniej  części rynku stoi wczesno barokowa kapliczka z figurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej zbudowana prawdopodobnie pod koniec XVII w. lub na pocz. XVIII w. Figura od połowy XIX w, kiedy dzięki modlitwom przy niej ustała panująca epidemia, cieszy się  dużą czcią wśród mieszkańców Makowa.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, tytuł operacji: „Stworzenie interaktywnej mapy ścieżek edukacyjno-kulturowych wraz z aplikacją mobilną na telefon na terenie Makowa Podhalańskiego”