Paczosówka

The 19th-century manor house called “Paczosówka” was built in 1892-1896 for Aleksander Paczoski, a notary public. In the interwar period, a fashionable boarding house run by his daughter Janina Paczoska operated here.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zrealizowano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego, tytuł operacji: „Stworzenie interaktywnej mapy ścieżek edukacyjno-kulturowych wraz z aplikacją mobilną na telefon na terenie Makowa Podhalańskiego”